Objectius de la fundació

La finalitat fundacional és promoure les activitats culturals, educatives i formatives en general, mitjançant:

Tasca docent, com cursos, conferències, col.loquis i seminaris. Tasca educativa en tots els seus graus i totes les activitats culturals annexes a l´educació (educació infantil, educació vers la tercera edat, educació sanitària … ) Intercanvis entre grups de classes d´Eivissa i Barcelona (seleccionats a partir d´un projecte educatiu realitzat), creant un pont cultural entre ambdues ciutats. Promoció i concessió de beques per a realitzar cursos de formació dirigits al personal docent. Promoció i concessió de beques per a realitzar cursos de postgrau a universitats catalanes. Crear, gestionar, i dirigir escoles i centres educatius i de formació, així com altres centres educatius complementaris, cases de colònies, residències per a estudiants, instal.lacions socials i culturals, equipaments per a la infància, així com qualsevol activitat complementària a la finalitat principal. Promoció i concessió de premis literaris sobre educació. Promoció, edició, divulgació i comercialització de llibres de contingut educatiu. Creació i gestió de centres dedicats a l´educació a la tercera edat, incloent-hi activitats de teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, musical, o de recolzament a les famílies.

Aquest objecte fundacional ha d´ésser interpretat de manera no restictiva i es refereix a tota l´activitat que tingui relació amb l´educació, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, directament o indirectament.