OBJECTIU DE LA FUNDACIO


La finalitat fundacional és promoure les activitats culturals, educatives i formatives en general, mitjançant:

Aquest objecte fundacional ha d´ésser interpretat de manera no restictiva i es refereix a tota l´activitat que tingui relació amb l´educació, i a tots els mitjans i activitats que puguin contribuir a aquesta finalitat, directament o indirectament.