FUNDACIO ANTONI PLANELLS,

fundació privada


Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Director i/o gerent:    Alejandro Ebrat Picart

Persona de contacte:    Mireia Ramon Rona    Mòbil: 610266106

Data origen de l´entitat:    23/01/2001

Història:    Fundació creada l´any 1999. Prové de la voluntat del seu fundador de crear per mitjà del seu testament una fundació privada destinada a la cultura i l´educació.

Objectius:    Promoció de la cultura i educació a Catalunya. Possibles intercanvis culturals i educatius amb les Illes Balears.

Arees d´activitat:    ---> cultural

                                ---> educació

Ambits temàtics:      difusió del pensament

Tipus d´activitats:    ---> Premis

                                ---> Concursos

Ambit geogràfic d´actuació:    Catalunya


On estem? 

C/ Muntaner 181, ppal 1

08036 Barcelona

Tel:93 439 79 50  Fax:93 439 62 49

E-mail: info@fundacioantoniplanells.com   


Informació Jurídica 

Fundador: Antoni Planells i Ferrer

Patronat: Alejandro Ebrat Picart (president), Antoni Planells Clavero (vicepresident), Juan Antonio del Cerro León (secretari).

Protectorat: Generalitat de Catalunya

Núm.registre: 1520

Data d´inscripció al registre: 19/03/2001

Dades de l´any: 2003