BIOGRAFIA D'ANTONI PLANELLS


    El sr.Antoni Planells va nèixer a la ciutat d´Eivissa. Va estudiar al Seminari Conciliar on va cursar-hi el batxillerat elemental al qual va seguir el de lletres a Barcelona. Va estudiar història a la universitat de Barcelona,va llicenciar-s’hi en dret i posteriorment es va doctorar.       

 

    En la seva activitat professional va formar part de la comissió jurídica que va redactar la codificació especial de dret civil de les Illes Balears, en la part dedicada a los Pitiuses. Era membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i de l’ institut de Prehistòria de Catalunya. Com a arqueòleg va realitzar pràctiques professionals al Museu Arqueològic de Barcelona i excavacions al jaciment d’ Ampúries, entre altres llocs.

  

    Ha publicat els llibres: El culto a Tanit en Ebysos(1970), Hallazgos paleocristianos en Ibiza(1972). La moneda antigua de Ibiza(1980) i Ibiza y Formentera, ayer y hoy(1984), a més de nombrosos articles sobre arqueologia a revistes científiques i diaris de Catalunya i Balears. Va fixar la seva residència a Barcelona, on va continuar preparant llibres de dret i història.

 

    Va morir a Barcelona el 15 de desembre de 1999, ordenant la creació d´una fundació dedicada a l´educació en general.